Do góry

Porady prawne

Czy Zamawiający stosując prawo zamówień publicznych może kilkukrotnie wezwać Wykonawcę do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny?

19 sierpnia 2022

wezwanie kierowane jest do profesjonalnych uczestników obrotu, którzy powinni na pierwsze wezwanie udzielić wyczerpujących informacji oraz poprzeć je odpowiednimi dowodami. Zatem co do zasady Zamawiający powinien wzywać ponownie do złożenia wyjaśnień tylko tego wykonawcę, który rzetelnie złożył pierwsze wyjaśnienia, a mimo to Zamawiający nadal ma wątpliwości co do niektórych elementów oferty.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest ponowne wezwanie do wyjaśnień ceny oferty, tymi wyjątkowymi okolicznościami jest złożenie przez wykonawcę wyczerpujących wyjaśnień, a wątpliwości zamawiającego dotyczą okoliczności, na które zwrócił uwagę w wyniku udzielonych wyjaśnień i wcześniej się o te okoliczności zamawiający nie dopytywał

Złożyłeś wniosek o upadłość? Pamiętaj założyć konto w KRZ!

20 czerwca 2022

Postępowanie upadłościowe przeszło duże zmiany w ostatnich czasach. Jedną z najważniejszych z nich jest pełna informatyzacja i przeprowadzenie postępowań o ogłoszenie upadłości w formie elektronicznej (on-line). Dzieje się to za pośrednictwem portalu Krajowy Rejestr Zadłużonych. Każdy upadły (osoba, której ogłoszono upadłość) powinien założyć konto w tym systemie, niezależnie od tego czy mówimy o ogłoszeniu upadłości […]

Pozew frankowicza – możesz odzyskać wszystkie pieniądze bez przedawnienia

31 sierpnia 2021

W uchwale Sąd Najwyższy wskazał, że roszczenia kredytodawcy (czyli banku) o zwrot wypłaconego kredytu przedawniają się dopiero od momentu uprawomocnienia się wyroku sądu stwierdzającego nieważność umowy.

Skoro jednak SN stwierdził, że możliwość domagania się przez bank zwrotu wypłaconego kredytu rozpoczyna bieg przedawnienia dopiero wraz z wyrokiem sądu, to co z przedawnieniem roszczeń frankowiczów?

Alimenty na dziecko w sprawie rozwodowej

16 sierpnia 2021

Składając do sądu pozew o rozwód należy pamiętać o niepełnoletnich dzieciach.

Nawet jeżeli Twoim dzieciom obecnie niczego nie brakuje, a mąż/żona płacą dobrowolnie kwoty na dziecko, należy pamiętać, że orzeczenie o alimentach w wyroku rozwodowym jest obowiązkowe.

Zadzwoń do nas!