Do góry

Alimenty na dziecko w sprawie rozwodowej

16 sierpnia 2021

Składając do sądu pozew o rozwód należy pamiętać o niepełnoletnich dzieciach.

Nawet jeżeli Twoim dzieciom obecnie niczego nie brakuje, a mąż/żona płacą dobrowolnie kwoty na dziecko, należy pamiętać, że orzeczenie o alimentach w wyroku rozwodowym jest obowiązkowe.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje na elementy obowiązkowe, które muszą znaleźć się w każdym wyroku rozwodowym, niezależnie od tego, czy domagasz się orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, czy jest to rozwód z orzeczeniem o winie.

Art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia

Z powyższego wynika, że jeżeli strony sprawy o rozwód mają wspólne małoletnie dzieci, sąd rodzinny musi orzec o wysokości alimentów.

Zwróć uwagę, że nawet jeżeli Twój mąż/żona płaci obecnie kwoty na utrzymanie waszego dziecka, to przynajmniej w teorii, w każdej chwili może przestać. Wyrok orzekający rozwód bez orzekania o winie lub orzekający rozwód z orzeczeniem o winie zawierający orzeczenie o alimentach na dzieci da Ci zabezpieczenie także na wypadek zaprzestania płacenia tych alimentów dobrowolnie.

Jak ustalić wysokość alimentów na dziecko w sprawie rozwodowej?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Oznacza to, że rodzic, u którego dziecko nie będzie mieszkało, zobowiązany jest do zapłaty alimentów w wysokości związanych z codziennym utrzymaniem i wychowaniem dzieci.

Przygotowując się do sprawy o rozwód, pomyśl, jakie to są wydatki.

Przeanalizuj, ile kosztuje utrzymanie Twojego dziecka – ile wydajesz na jedzenie, ubrania, środki czystości, ale także ile wydajesz na utrzymanie mieszkania, w którym dziecko mieszka, ile kosztuje szkoła, przybory szkolne, wycieczki, a także rozwijanie wszelkich dodatkowych potrzeb i pasji dziecka – dodatkowe zajęcia, sport, itd. Jeżeli Twoje dziecko ma problemy ze zdrowiem, dolicz do tego koszty wizyt u lekarzy i lekarstw.

Rodzice mogą się porozumieć co do wysokości alimentów

Obecne przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość zawarcia przez strony porozumienia dotyczącego także alimentów orzekanych w wyroku rozwodowym. W takim wypadku rozwodzący się małżonkowie wspólnie ustalają kwotę alimentów na dziecko przy rozwodzie.

W przypadku osiągnięcia porozumienia, nie będzie potrzebne powoływanie dowodów na koszty utrzymania i wychowania dzieci, nie będziesz zatem musiał/a przedstawiać rachunków, faktur i innych dokumentów, żeby udowodnić ile kosztuje utrzymanie dziecka.

A co z alimentami na pełnoletnie dzieci?

Zgodnie z polskimi przepisami sąd orzeka o alimentach na małoletnie dzieci w sprawie rozwodowej, tj. takie, które w chwili wydania wyroku nie mają ukończonego 18 roku życia.

Jeżeli którekolwiek z dzieci jest pełnoletnie, może wystąpić z pozwem o alimenty przeciwko rodzicowi do sądu rodzinnego, w osobnej sprawie.

Potrzebujesz pomocy w sprawie rozwodowej? Mamy w takich sprawach ogromne doświadczenie. Decydując się na powierzenie nam prowadzenia twojej sprawy, oddajesz się w ręce profesjonalistów. Zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas!