Do góry

Nasi prawnicy czuwają nad budową nowego gmachu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

11 października 2021

Kancelarie Radców Prawnych Natalia Falkowska-Wierczewska w ramach konsorcjum prowadzi stałą i kompleksową obsługę prawną Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Obsługa prawna Akademii to szereg wyzwań związanych z bieżącym funkcjonowaniem uczelni, w tym także sprawy związane z przebiegiem studiów w dobie pandemii koronawirusa, ale także inwestycje.

Budowa nowego kampusu AMFN to największa inwestycja tego rodzaju w Polsce i jednocześnie jedno z największych wyzwań inwestycyjnych zarówno od strony organizacyjnej, jak i prawnej.

Nasza kancelaria prowadzi obsługę prawną inwestycji od samego początku – pierwszym istotnym zagadnieniem był przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W toku realizacji zadania wpłynęło szereg odwołań oraz przystąpień do odwołań po stronie oferentów.

Dzięki wspólnym staraniom kancelarii oraz inwestora, skutecznie doprowadziliśmy do oddalenia wszystkich odwołań wniesionych do Krajowej Izby Odwoławczej lub ich wycofania przez oferentów. Odwołania wpływały zarówno na etapie formułowania Specyfikacji Warunków Zamówienia jak i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołania do KIO wnoszone były także przez Wykonawców odnośnie do treści SWZ w postępowaniu o wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych – wszystkie odwołania zostały wycofane przez oferentów przed ich rozstrzygnięciem przez KIO.

Nasza kancelaria ma szerokie doświadczenie w reprezentowaniu Inwestorów a także Wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Doświadczenie w przygotowywaniu i opracowywaniu postępowań a także reprezentowania stron przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem pozwala nam na skuteczne działanie w imieniu klienta, po obu stronach „barykady”.

Jest nam niezmiernie miło współpracować z taką prestiżową i ważną dla Bydgoszczy jednostką jaką bez wątpienia jest Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Obecnie przed Inwestorem czekają kolejne wyzwania – zabezpieczenie środków na realizację inwestycji, w związku z drastycznym wzrostem cen materiałów i usług budowlanych na rynku. Nasi prawnicy będą czuwać także nad tym procesem i mamy nadzieję, że już wkrótce będzie można wbić pierwszą łopatę na placu budowy.

Jesteś inwestorem, nie posiadasz bieżącej obsługi prawnej z doświadczeniem w dziedzinie przetargów i potrzebujesz pomocy prawnej w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą? A może jesteś Wykonawcą i masz wątpliwości co do prawidłowości działania Zamawiającego w przetargu?

Skontaktuj się z nami. Nasi prawnicy z pewnością znajdą rozwiązanie Twojego problemu.

Zadzwoń do nas!