Do góry

Osoby fizyczne

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w szerokim spektrum spraw cywilnych i rodzinnych a także w sprawach o roszczenia związane ze stosunkiem pracy.

Sprawy cywilne

Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Sprawy ze stosunku pracy

Sprawy administracyjne i sądowoadministracyjne

We wszystkich wyżej wymienionych sprawach kancelaria oferuje wsparcie prawne na każdym etapie i w dogodnej dla klienta formie i zakresie. Pomoc prawna udzielana przez prawników kancelarii obejmuje całe postępowania, przygotowanie pism przygotowawczych i procesowych, zastępowanie klienta przed organami i sądami powszechnymi, wnoszenie i popieranie powództwa do sądu, ale pomoc ta może się także według potrzeb ograniczyć do udzielenia porady i pomocy w sporządzeniu pisma procesowego.

Kancelaria Prawna Bydgoszcz

Zadzwoń do nas!