Do góry

Przedsiębiorcy i osoby prawne

Doświadczeni prawnicy kancelarii zapewniają podmiotom gospodarczym, przedsiębiorcom jednoosobowym jak i przedsiębiorstwom w formie spółki jawnej, wspólnikom spółek cywilnych, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkom akcyjnym, spółkom komandytowym i komandytowo-akcyjnym jak i spółkom partnerskim. Kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem przez podmiot działalności gospodarczej, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym:

Kancelaria zapewnia obsługę prawną na każdym stadium postępowania, zarówno w formie doradztwa prawnego jak i zastępstwa procesowego. W przypadku podjęcia długofalowej współpracy kancelaria zapewnia stałą obsługę prawną zarówno w kancelarii jak i w siedzibie klienta.

Kancelaria Prawna Bydgoszcz

Zadzwoń do nas!