Do góry

Natalia Falkowska-Wierczewska

Natalia Falkowska-WierczewskaW Kancelarii zajmuje się obsługą jednostek samorządu terytorialnego, spółek oraz procesów inwestycyjnych.

Doświadczenie zdobywała w środowisku międzynarodowym, pracując w oddziale firmy o zasięgu globalnym na stanowisku prawnika & bussines development associate. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi.

Od wielu lat zapewnia obsługę prawną jednostkom samorządu terytorialnego. Poza świadczeniem pomocy prawnej, zapewniała też kompleksowe doradztwo na rzecz JST w zakresie prawnych aspektów finansowania tych jednostek.

Legitymuje się dużą praktyką procesową. Brała udział w licznych mediacjach i postępowaniach pojednawczych. Reprezentowała klientów w wielu postępowaniach sądowo-administracyjnych (przed WSA i NSA). Występowała również, reprezentując zamawiających, w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Aktualnie zaangażowana w obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Sprawuje też nadzór prawny nad realizacją inwestycji budowlanych prowadzonych przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych za pośrednictwem Rejonowego Zarządu infrastruktury , w tym także w zakresie gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu oraz Studiów Europejskich im. J. Monneta w Centrum Studiów Europejskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Ukończyła również Studium Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku tłumaczenia ekonomiczno-prawne w języku angielskim oraz Studium Podyplomowe na kierunku wycena nieruchomości.

Zadzwoń do nas!