Do góry

Natalia Falkowska-Wierczewska

W Kancelarii zajmuje się głównie obsługą jednostek samorządu terytorialnego, spółek oraz procesów inwestycyjnych.

Doświadczenie zdobywała w środowisku międzynarodowym, pracując w oddziale amerykańskiej firmy o zasięgu globalnym na stanowisku prawnika & bussines development associate. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi.

Od czternastu lat zapewnia obsługę prawną jednostkom samorządu terytorialnego. Posiada głęboką wiedzę z zakresu prawa administracyjnego i świadczy kompleksowe wsparcie w obszarze zamówień publicznych, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, finansów publicznych oraz wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządowych.

Legitymuje się dużą praktyką procesową. Brała udział w licznych mediacjach i postępowaniach pojednawczych. Reprezentowała klientów w wielu postępowaniach sądowo-administracyjnych (przed WSA i NSA). Występowała również, reprezentując zamawiających, w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Oferuje kompleksową obsługę prawną klientom korporacyjnym, zapewniając profesjonalne doradztwo nie tylko w bieżących sprawach takich jak tworzenie umów, prowadzenie negocjacji oraz rozwiązywanie sporów, ale również sprzedaż przedsiębiorstw czy restrukturyzacja. Jej główne kompetencje obejmują także obszar inwestycji, co pozwala na udzielanie skutecznej pomocy w planowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych.

Sprawowała też nadzór prawny nad realizacją inwestycji budowlanych prowadzonych przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych za pośrednictwem Rejonowego Zarządu infrastruktury, w tym także w zakresie gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej.

Miała również przyjemność świadczyć kompleksową obsługę prawną dla Akademii Muzycznej. Jej doświadczenie obejmuje różnorodne kwestie związane z sektorem edukacyjnym, a zwłaszcza specyfiką instytucji kultury i sztuki.

W ramach współpracy z Akademią Muzyczną, radca prawny zapewniała profesjonalne doradztwo w zakresie prawa pracy, umów artystycznych, a także innych aspektów związanych z działalnością artystyczną i edukacyjną. Ponadto, skupiała się na rozwiązaniu potencjalnych problemów prawnych, które mogą wyniknąć w trakcie codziennego funkcjonowania uczelni muzycznej.

Jako szef zespołu prawników przeprowadziła Akademię Muzyczną przez proces wyboru inżyniera kontraktu oraz generalnego wykonawcy robót budowlanych dla budowy nowego kampusu uczelni oraz sprawowała prawny nadzór nad przebiegiem procesu budowlanego

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu oraz Studiów Europejskich im. J. Monneta w Centrum Studiów Europejskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Ukończyła również Studium Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku tłumaczenia ekonomiczno-prawne w języku angielskim oraz Studium Podyplomowe na kierunku wycena nieruchomości.

Zadzwoń do nas!