Do góry

Usługi

Pomożemy Ci w każdej sytuacji

Kancelaria Bydgoszcz

Osoby fizyczne

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w szerokim spektrum spraw cywilnych i rodzinnych a także w sprawach o roszczenia związane ze stosunkiem pracy.

Zobacz więcej →

Kancelaria Bydgoszcz

Przedsiębiorcy i osoby prawne

Kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem przez podmiot działalności gospodarczej, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zobacz więcej →

Kancelaria Bydgoszcz

Jednostki samorządu terytorialnego

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego we wszystkich rodzajach spraw, z jakimi stykają się samorządy oraz ich poszczególne jednostki.

Zobacz więcej →

Kancelaria Bydgoszcz

Zamówienia publiczne

Kancelaria zapewnia obsługę prawną zarówno zamawiającym jak i wykonawcom. Świadczymy pomoc w szerokim zakresie związanym z zamówieniami publicznymi.

Zobacz więcej →