Do góry

rozwód

Akademia Muzyczna podpisała umowę z Generalnym Wykonawcą!

25 stycznia 2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 24 stycznia 2022 roku Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy podpisała umowę z generalnym wykonawcą robót budowlanych – firmą Unibep SA na realizację zadania „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ulicy Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy.

Czy Zamawiający stosując prawo zamówień publicznych może kilkukrotnie wezwać Wykonawcę do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny?

19 sierpnia 2022

wezwanie kierowane jest do profesjonalnych uczestników obrotu, którzy powinni na pierwsze wezwanie udzielić wyczerpujących informacji oraz poprzeć je odpowiednimi dowodami. Zatem co do zasady Zamawiający powinien wzywać ponownie do złożenia wyjaśnień tylko tego wykonawcę, który rzetelnie złożył pierwsze wyjaśnienia, a mimo to Zamawiający nadal ma wątpliwości co do niektórych elementów oferty.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest ponowne wezwanie do wyjaśnień ceny oferty, tymi wyjątkowymi okolicznościami jest złożenie przez wykonawcę wyczerpujących wyjaśnień, a wątpliwości zamawiającego dotyczą okoliczności, na które zwrócił uwagę w wyniku udzielonych wyjaśnień i wcześniej się o te okoliczności zamawiający nie dopytywał

Złożyłeś wniosek o upadłość? Pamiętaj założyć konto w KRZ!

20 czerwca 2022

Postępowanie upadłościowe przeszło duże zmiany w ostatnich czasach. Jedną z najważniejszych z nich jest pełna informatyzacja i przeprowadzenie postępowań o ogłoszenie upadłości w formie elektronicznej (on-line). Dzieje się to za pośrednictwem portalu Krajowy Rejestr Zadłużonych. Każdy upadły (osoba, której ogłoszono upadłość) powinien założyć konto w tym systemie, niezależnie od tego czy mówimy o ogłoszeniu upadłości […]

Nasi prawnicy czuwają nad budową nowego gmachu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

11 października 2021

Kancelarie Radców Prawnych Natalia Falkowska-Wierczewska w ramach konsorcjum prowadzi stałą i kompleksową obsługę prawną Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Obsługa prawna Akademii to szereg wyzwań związanych z bieżącym funkcjonowaniem uczelni, w tym także sprawy związane z przebiegiem studiów w dobie pandemii koronawirusa, ale także inwestycje. Budowa nowego kampusu AMFN to największa inwestycja tego […]

Pozew frankowicza – możesz odzyskać wszystkie pieniądze bez przedawnienia

31 sierpnia 2021

W uchwale Sąd Najwyższy wskazał, że roszczenia kredytodawcy (czyli banku) o zwrot wypłaconego kredytu przedawniają się dopiero od momentu uprawomocnienia się wyroku sądu stwierdzającego nieważność umowy.

Skoro jednak SN stwierdził, że możliwość domagania się przez bank zwrotu wypłaconego kredytu rozpoczyna bieg przedawnienia dopiero wraz z wyrokiem sądu, to co z przedawnieniem roszczeń frankowiczów?

Alimenty na dziecko w sprawie rozwodowej

16 sierpnia 2021

Składając do sądu pozew o rozwód należy pamiętać o niepełnoletnich dzieciach.

Nawet jeżeli Twoim dzieciom obecnie niczego nie brakuje, a mąż/żona płacą dobrowolnie kwoty na dziecko, należy pamiętać, że orzeczenie o alimentach w wyroku rozwodowym jest obowiązkowe.

Możesz pozwać Bank w swoim mieście

29 czerwca 2021

Coraz więcej klientów polskich banków decyduje się na złożenie pozwu w sprawie o zwrot zapłaconych rat w oparciu o nieważność umów o kredyt. Z uwagi na to, że w ponad 90% spraw sądy przyznają rację frankowiczom, taka sytuacja nie powinna dziwić. Wielu kredytobiorców waha się jednak przed złożeniem pozwu z obawy, że będą musieli wielokrotnie […]

Roszczenia frankowiczów bez przedawnienia?

20 czerwca 2021

Przełomowa Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. może zmienić sposób, w jaki liczony jest okres przedawnienia roszczenia nie tylko dla banków, ale także dla ich klientów. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 maja 2021 r. rozstrzygnął szereg wątpliwości, które miały sądy rozstrzygające procesy frankowiczów. Rzecznik Finansowy miał wątpliwości dotyczące tego, w […]

Zadzwoń do nas!