Do góry

Pomoc prawna dla firm dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

W związku ze zjawiskiem epidemii koronawirusa w Polsce, wiele firm już teraz boryka się z widmem zerwania kontraktów.

Uprzejmie informujemy, że nasza kancelaria funkcjonuje normalnie i zapewnia obsługę prawną przedsiębiorców, także tych, którzy z powodu epidemii nie mogą normalnie funkcjonować.

W wielu przypadkach występowanie na terenie kraju zjawiska epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 może stanowić występowanie zjawiska siły wyższej. Jeżeli nie możesz prowadzić swojego biznesu z uwagi na brak pracowników zdolnych do wykonywania pracy, kwarantannę, nadzór epidemiologiczny nad twoim zespołem – być może kwalifikujesz się do renegocjacji warunków umowy z Twoim kontrahentem.

Jeżeli z powodu epidemii utracili Państwo możliwość bieżącej realizacji umów z kontrahentami, nasi prawnicy pomogą Państwu:

* Przygotować pisma informujące kontrahentów o zaistniałym problemie,

* Przygotować projekty pism – odstąpień od umowy z uwagi na brak możliwości świadczenia z przyczyn niezależnych od strony,

* Prowadzić negocjacje z kontrahentami w sprawie przedłużenia terminu, odroczenia płatności, rozłożenia zobowiązań na raty,

* Przygotować projekty aneksów, porozumień i umów zawieszających współpracę lub regulujących jej zasady na czas kryzysu,

* Przygotować i udzielić pomocy w elektronicznym złożeniu wniosku o zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej w CEIDG,

* Przygotować i udzielić pomocy w złożeniu wniosku do ZUS-u o odroczenie płatności składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli potrzebujesz także innej pomocy w związku ze skutkami ogłoszenia w Polsce stanu epidemii – nasi prawnicy pomogą znaleźć Państwu dogodne rozwiązanie. Zapraszamy do kontaktu

Zadzwoń do nas!